Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į AutoPRO!

Šiose sąlygose išdėstytos naudojimosi AutoPRO LT, UAB Interneto svetaine, esančios www.autopro.lt, taisyklės ir nuostatai.

Prisijungdami prie šios svetainės manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite AutoPRO, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Slapukai:

Svetainė naudoja slapukus, kad padėtų suasmeninti jūsų patirtį internete. Prisijungdami prie AutoPRO sutikote naudoti reikiamus slapukus.

Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų standųjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams pristatyti į jūsų kompiuterį. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką.

Mes galime naudoti slapukus norėdami rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistiniais ar rinkodaros tikslais, kad galėtume valdyti mūsų svetainę. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti pasirenkamus slapukus. Yra keletas būtinų slapukų, kurie būtini mūsų svetainės veikimui. Šiems slapukams nereikia jūsų sutikimo, nes jie visada veikia. Atminkite, kad priimdami būtinus slapukus, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių slapukais, kurie gali būti naudojami naudojant trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei naudojate tokias paslaugas mūsų svetainėje, pavyzdžiui, trečiųjų šalių teikiamą vaizdo rodymo langą ir integruotą į mūsų svetainę.

Licencija:

Jei nenurodyta kitaip, AutoPRO LT, UAB ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso visos AutoPRO esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Tai galite pasiekti naudodami AutoPRO savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

Nukopijuokite arba iš naujo paskelbkite medžiagą iš AutoPRO
Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite medžiagą iš AutoPRO
Atgaminti, kopijuoti arba kopijuoti medžiagą iš AutoPRO
Perskirstykite turinį iš AutoPRO

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Kai kurios šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. AutoPRO LT, UAB nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų, kol jie nėra svetainėje. Komentarai neatspindi AutoPRO LT, UAB, jos agentų ir/ar susijusių įmonių požiūrio ir nuomonių. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę ir nuomones, požiūrį ir nuomones. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, AutoPRO LT, UAB neprisiima atsakomybės už komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. Komentarai šioje svetainėje.

AutoPRO LT, UAB pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;
Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas.

Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate AutoPRO LT, UAB neišskirtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius Jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį:

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

Vyriausybės įstaigos;
Paieškos sistemos;
Naujienų organizacijos;

Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir hipersaitus į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę, prašymus.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

Plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
Dot.com bendruomenės svetainės;
Asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;
Internetiniai katalogų platintojai;
Interneto portalai;
Buhalterinės apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės; ir
Švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda nesukels mūsų nepalankios nuomonės sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) nauda mums iš hipersaito matomumo kompensuoja AutoPRO LT, UAB nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš aukščiau 2 punkte nurodytų organizacijų ir domitės nuoroda į mūsų svetainę, turite apie tai mus informuoti elektroniniu paštu AutoPRO LT, UAB. Įtraukite savo vardą ir pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainėje esančių URL, į kuriuos norėtumėte patekti, sąrašą. nuoroda. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta; arba
Naudoti bet kokį kitą mūsų Svetainės, su kuria susietos nuorodos, aprašą, turi prasmę susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Jei nėra prekės ženklo licencijos sutarties, susiejant nebus leidžiama naudoti AutoPRO LT, UAB logotipo ar kitų meno kūrinių.

Turinio atsakomybė:

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, keliamų jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių rezervavimas:

Pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, pateikę prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir jų susiejimo politiką. Nuolat siųsdami nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės:

Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kada susisiekti su mumis ir apie tai pranešti. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti arba taip ar atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga. Negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsisakymas:

Kiek leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsisakyme:

Apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą;
Apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinantį pateikimą;
Apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
Išskirkite bet kokius mūsų arba jūsų įsipareigojimus, kurie negali būti pašalinti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nustatyti šiame skirsnyje ir kitur šiame atsakomybės atsisakyme: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir dėl įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos bus teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.